Pilt ja sõna. Hullunud Tartu 2010–2012

Selle allikteose luuletused: