Ainsuse olevik

Selle allikteose luuletused:

Aleksander Levinile mõteldes lk 25–26
Tüdrukud lk 22–23
Üle mäe lk 46