Pioneer Viru tänavast. Stagna-aja koolilood

Selle allikteose katkendid: