Ja päike naeris alasti

Selle allikteose katkendid: