Kreutzwaldi park

Emajõe ääres kaarsilla ja Vabadussilla vahel

Kaardil