Kreutzwaldi park

Emajõe ääres Kaarsilla ja Vabadussilla vahel

Kaardil