Tolvstoi ja Tähe nukan

Õga kõrd,
ku lummõ satas maha
ja ma jälki tulõ
müüdä Tähe uulitsat,
siis ma õga kõrd mõtlõ
ku illos olõsi
katõkõisi saista
ta latõrnaposti all
ja üüst langõvit lumehelbit püüdä.
Katõkõisi –
õt kumb saa rohkõmp.
Sa’?
Ma’?
Ma tiiä õt’ Su soe
karva palitu päälõ
miilüs lumehelbil
hinnäst parki.
Samuudu miilüs mul’
hinnäst su vasta…
Latõrnapostõ all
üüsi.

Asukoht teoses