Isamaa patrioot. Meie maja aeda…

Meie maja aeda Jaama tänaval, mis ametlikult oli Nõukogude sõjaväe tagavaramaa, aga mida osaliselt harisid meie maja üürnikud, kellel igaühel oli seal omavoliliselt ehk illegaalselt haritav kartulimaa lapikene koos marjapõõsaste ja viljapuudega, ja mida need üürnikud ise pidasid oma põliseks maaks, olid seal muidu kasutamata maad tulnud samal moel illegaalselt harima ka Puiestee tänaval sealsamas lähedal elavad venelased, kes olid Nõukogude armee ohvitserid, koos oma perekondadega ja lastega. Nemad harisid seda maad samuti omavoliliselt, nagu meie maja üürnikudki, kasvatades seal samuti tomateid, kurke, sibulaid /---/.