Sinimandria ja Raekoja apteek enne Teist maailmasõda