Ivo Viidebaum. Elasin esimese õppeaasta...

Elasin esimese õppeaasta karmides tingimustes, nn kuulsas Tiigi ühiselamus 4 kaaslasega toas. Ainuke aken avanes kinnisele rõdule, seega puudusid nii valgus kui ka õhk. 10 üliõpilast erinevatest teaduskondadest käis läbi meie toast. Sõpru ja nalja sai palju, elu oli väga muljeterohke. 
/---/ 
Esimese aasta programm oli üliõpilasele väga ebamugav – rohked „aknad”, loengud ja praktikumid kestsid tihti hilisõhtuni. Kitsas oli ka toiduga. Kodune õppimine toimus ülikooli raamatukogus Toomemäel. 

Järgnevad aastad elasin Näituse tänava ühiselamus, mis oli meedikute päralt. Elamistingimused olid tunduvalt paremad. Elasime viie kursusekaaslasega ühes toas. 

Meie kursus oli väga õpihimuline ning kokkuhoidev. Esimestel kursustel lausa jooksime ühelt loengult teisele tindipotid käes. Üks poistest murdis Toomemäelt alla joostes reieluu...
/---/ 
Vene keelt õpetas ülikoolis legendaarne Villem Ernits.