Kirjad Karlova mõisast. Tartu on musikaalne…

Tõlkija

Tartu on musikaalne linn. Kui õhtuti tänavail käia, kostab pea igast majast pillihelisid. Sageli kogunevad asjaarmastajad kontsertideks. Käesoleval aastal on auväärne ja haritud kohalik mõisnik hr. L[iphar]t, kirglik muusikaarmastaja, kes oskab kasutada oma varandust enda ja teiste rõõmustamiseks, tellinud siia enda kulul neli suurepärast muusikut, kes esitavad tema majas kvartette. /---/ Peale kvartettide hr. L[iphar]ti majas esinevad artistid ka avalikel kontsertidel üpris mõõduka tasu eest. Kõik välismaalt Peterburgi suunduvad virtuoosid annavad samuti Tartus kontserte ja hindavad kõrgelt asjatundjatest, diletantidest ja muusikutest koosneva Tartu publiku arvamust ega võta nii kõrget piletitasu kui meilt, Peterburgi elanikelt. Siin on kõige kõrgemaks piletihinnaks üks hõberubla, tavaliselt aga üks, harvemini kaks ja pool assignaatrubla.

Peale muusikaõhtute ja kontsertide toimuvad siin ka draama- ja muusikaharrastajate korraldatud teatrietendused. Väiksemaid prantsuse oopereid ja vodeville etendatakse siin täiuslikult. Mõned haritud mõisnikud on omavahel moodustanud vastava seltsi ning kutsuvad oma teatrisse nii palju külalisi, kui saali mahub. Lisaks on siin veel lugemisring, mille liikmed kogunevad järgemööda üksteise poole, loevad uusi teoseid, arutlevad loetu üle, vestlevad, õhtustavad ja lähevad heatujuliselt koju.

Asukoht teoses