Kirjad Karlova mõisast. Astronoomiaprofessor õuenõunik Struve…

Tõlkija

Astronoomiaprofessor õuenõunik Struve tegeleb juba mitu aastat ühtejärge praktikaga väljaspool linna. Mul vedas, et ta minu Tartus viibimise ajal üheks päevaks siia tagasi oli tulnud. Kasutasin juhust, et tutvuda selle endale juba noores eas hiilgava nime teinud õpetlasega, ja ühtlasi näha maailma esimest refraktorit. Auväärne härra Struve viis mu tähetorni, mis oli ehitatud tema kavade järgi. Mehhanism on viidud täiuseni: kui keerata ratast ühe käega, liigub kogu observatooriumi ülemine osa nii kergesti, et käsi ei tunneta mingit vastupanu. Optiline pettus tekitab kummalise nähtuse: tundub, nagu keerleks observatooriumi alumine, s.t. kivist osa, aga puidust lisaehitis ratastel – ehk siis ülemine, liikuv osa – tundub liikumatuna. Ma armastan palavalt teadusi ja inimesi, kes on neile jäägitult andunud, ja seepärast kuulasin suurima tähelepanu ja uudishimuga auväärset Struvet, kes selgitas mulle refraktorite ehitust ja mehhanismi. Minu tähelepanu innustas Urania lemmikut. Ta kõneles vaimustusega. Kui Struve istus oma toolil ja liigutas ühe sõrmega 5500-naelast refraktorit, siis näis, nagu juhiks ta tähtede liikumist. Innustunult ja pisarsilmil rääkis ta mulle oma õnnest: „Te nägite minu elamut, mis on ühendatud observatooriumiga, ümberringi lilled ja rohelus; siin naudin ma oma töös rahu ja olen õnnelik oma pere keskel. Siin, observatooriumis, on mul maailma parim vaatlusriist, ma võin iga hetk jälgida taevakehade liikumist, ja seda mugavamalt kui kõik astronoomid enne mind. Kroonu trükikoda annab välja kõik minu vaatlused. Minu elu on igatpidi kindlustatud, nii majanduslike vajaduste poolest kui ka teaduslikus mõttes. Kõige selle eest võlgnen tänu valitsusele ning pean oma meeldivaimaks kohustuseks töötada, kuni mul jätkub jõudu ja võimeid.“ Ma embasin auväärset astronoomi – mitte kui õpetlast, vaid kui inimest. Ma olen oma elus näinud palju neid, kellele on osaks langenud heategusid, aga tänulikke inimesi olen kohanud üsna harva. Hr. Struve rääkis ainult oma tänulikkusest, kuid vaikis teenetest. Ta on juba avaldanud kaheksa kvartformaadis köidet „Astronoomilisi vaatlusi“, täiendanud Herscheli kinnistähtede kataloogi 441 tähest 3063 täheni, on koolitanud ja koolitab praegu suurepäraseid astronoome, ning andis oma tegevusega valitsusele võimaluse soetada refraktor, mida peetakse kunstiimeks. Olgu öeldud, et hr. Struve on alles 32-aastane.
/---/
Tahtsin Tartu astronoomiga tutvuda uudishimust, kuid lahkusin temast austuse ja armastusega.

Asukoht teoses