Meie hingede võlad. Otsene kokkupuude noorte...

Otsene kokkupuude noorte autorite ja tulevaste kirjanikega algas kohe ülikooli astumisel. Koos minuga kirjutasid Vanemuise tänava suures auditooriumis sisseastumiskirjandit Ene Mihkelson, Asta Hiir-Põldmäe, Krista Kajar (Eha Pirso) ja Andres Jaaksoo. Enet mäletan ka tollasest vanast Pälsoni ühikast, kus me mõlemad sisseastumiseksamite ajal elasime. Ta mõjus endasse tõmbununa, pigem uhkena, astus hoogsal sammul üle ühika fuajee, endal ilme, et ärge mind segage. /---/ Teinekord koguneti õhtul mõnda peahoone auditooriumisse, et seal küünlavalgel omaloomingulist ja klassikute luulet etelda. Sealt jäi mulle meelde, kuidas Ave Alavainu Henrik Visnapuu õhtul hingestatult ja kaunilt „poeetide kuninga” luuletusi luges.

Asukoht teoses
lk 50–51