Emajõe paremkallas: turuhoone ja kaubaletid selleesisel platsil, Hotell Central, pontoonsild Riia (varem Lodja) tn kohal 1938. a