Vana Tartu. Raatuse ees, Suureturu...

Raatuse ees, Suureturu ja Küüni nurgal oli „Room”. Võrdlemisi suurte ruumidega, kuid natuke süngevõitu kõrts. Seal armastati eriti õlut joomas käia. Publik oli enamasti keskklassi kuuluv. Päris suurtele sakstele see oli liiga prosta, päris joodikutele jälle liiga peenike. Boheemlike kalduvustega rahvast istus seal aga üsna tihti. Üldiselt oli „Roomgi” meeste kõrts.
/---/
Kui „Roomast” välja visati (siin oli politseitund vist kell 12), siis võisid minna edasi „Vanemuisesse” või „Sinimandriasse”. Need olid esimese järgu lokaalid ja olid lahti kella 34-ni. „Vanemuise” alumine korrus oli Tartu populaarseim restoran. Publikut oli igasugust, siiski ülekaalus ka akadeemiline rahvas. Ka tudengid – korporandid, EÜS. Siin klaariti mõnikord konventidevahelisi arveid. Siin oli orkester ja sai tantsida.

Teine esimese sordi kõrts oli „Sinimandria”. Alul ta asus Suureturu paremal pool (Raatuse poolt vaadates), hiljem kolis teisele poole (praegune Töölisklubi või midagi selletaolist). Seal oli samuti orkester ja tants. Publik kaldus olema rohkem äriringkondadest ja muudest tulundustegelastest. Kuid käis sealgi teistsugust rahvast, küll tudengist, küll literaate.

Asukoht teoses
lk 614–615