Kui mäng algab, siis muusad vaikivad. Tartu ooperi häda...

Tartu ooperi häda on selles, et meil on mõlemaid vähe. Nii lauljaid kui publikut, aga tookord oli meil veel Jassi Zahharov, kes laulis Rigolettot. Kui Rigoletto parajasti esines, oli kõik imeilus, aga kui oli teiste kord, oli aariaid raske ära tunda. /---/ Ja see mulle muuseas väga meeldib, et kitsastele oludele vaatamata hüüame me oma väikses kodulinnas ikkagi „braavo!”. Me oleme oma linna eest väljas. Viimasel ajal on tegelikult ooper nii Tartus kui ka mujal siiski edenenud. Sopranid üle maailma on noorenenud ja üksjagu alla võtnud.

Asukoht teoses