Tuletõrjujad veejugadega Tartu pritsimaja ees ühingu 60. aastapäeva puhul korraldatud manöövril 1924. a