Tartu Ülikooli lasteambulants Kroonuaia tn 31, 20. saj alguses