Tartu Ülikooli lasteambulants Kroonuaia 31, 20. saj alguses