Melanhoolia. „Werneri” kõrvalmajas oli...

„Werneri” kõrvalmajas oli tollalgi raamatupood, mille aknal ühel päeval avastas valvas kordnik president Pätsi poolt ametisse surutud ülikooli rektori, mootorrattaga edvistava Hugo Kaho mõnitava allkirjaga portree:
„Kõik pugejad võivad siit osta!”

/---/ Pealinna võimumehed surusid riigivõimu kogu raskusega Tartu vaimule peale. „Postimees” oli juba Jaan Tõnissonilt sekverdiga ära võetud ja suukorvistatud.
Teosest
lk 141