Tartu-missioon. Viivi näitas Brudererile...

Viivi näitas Brudererile varasemat ülikooli kirikut, kus nüüd oli raamatukogu. Ta viis Brudereri loodusteaduste hooneist mööda Toomemäele vanade tellisvaremete juurde ja alla Jaani kiriku varemete juurde, mida jälle üles ehitati, ja üle Raekoja platsi Kivisilla betoonprovisooriumi juurde, mis kunagi oli olnud ainus kivisild Eestis ja pommitati Teises maailmasõjas puruks. /---/ Ta viis Brudereri läbi tänavate, kus seisid restaureeritud majad biidermeieri ajast, ja läbi lagunevate hoonetega räpaste tänavate.
Teosest