Kui kodud lõhuti. Vastuvõtt Haridusseltsi I...

Vastuvõtt Haridusseltsi I Eesti Tütarlaste Gümnaasiumi (nimi võib olla ebatäpne) toimus juba suvel. Täitsime mingid üldintelligentsi (IQ!) testid. Olin 120 sissesaanu pingereas viies, seega b-klassi teine. Muidugi olin selle üle uhke. Külastasime emaga ka kõiki Tartu muuseume (eriti jäid meelde Raadi ja Zooloogia muuseum). Suvine Tartu jättis üldse hea mulje.
Teosest
lk. 53-54