Ajalooarhiiv vaadatuna Vallikraavi tänavalt 2005. a