Üle-eestilise eksmaarjapäeva luuletus. Katkend luuletusest