Tallinn-Tartu

Igas korteris on eestuba
ja intiimne tagatare.
On meilgi Tallinn eestuba,
kust saab Vabariiki astumise luba.
Tagatuba on ja peabki olema vaikne,
las pealinn annab „asjale” LÄIKE:
lilled, pärjad ja pasunad,
las nad pealegi Tallinnas asuvad.
On Tallinn EESTI riigile isaks,
kes peret hoiab ja nimele mainet lisab...
Teda laias Maailmas agaralt tutvustab,
kuid „lapsed” ja „varasalved” kaitsvalt lukustab...
Ta turvab ja kaitseb!
Ise välisilma kalkust ja kiitust „maitseb”.
On Tartus inkubaator-kasvatuslabor,
mis juurelähedalt, peabki olema võõrale tabu.
Miks „vaenumõtteid” süstitakse meisse rivistuma,
miks Tallinna-Tartu „konflikt” peaks mällu kivistuma?
Miks seda õhutatakse meedias takka,
miks ei võiks me hoopis siluda Tallinna „lõvilakka”!

Asukoht teoses