Suremise tundi...

Suremise tundi osatagu valida.
Ta (Lennart Meri) joonistas musta risti
emakeelepäeva lipule.
Nõnda ütles ta viimselt:
Võtke ükskord ometi tõsiselt
riigikeele küsimust
või muidu määratakse see keel
kaduvikku,
nagu kord juba juhtus
Kristjan Jaagu luuletustega.
Need leiti üles saja aasta pärast,
mida ei pruugi juhtuda keelega,
kui me ise seda tähtsaks ei pea.

Asukoht teoses