Sild bussijaama juures

silda bussijaama
juures taotakse
nagu jälki trummi
kõlab nagu
klassikaline köögimetall
kui alt läbi lähed
ära enam mine
ei ole teist silda
mis viiks mõtted
lihakombinaadi
reklaami peale
märksõnad on talv
ja stuudio
sitasöömist ei tohi olla
kunagi oli selle silla
alla kunstnike nimesid
kirjutatud
nii nagu loetakse
kõik olid impressionistid
bussijaama sillast
ei jää muljet
jääb muhk

Asukoht teoses