Ood „Illegaardi“ 5. sünnipäevaks

oo Illegaard sa
värvule pesaks
kivale kalmeks
sassile salveiks
talvistule suvisteks
zuppingule häppinguks
põllumaale õllemaaks
ehlvestile eluveeks
tegovale türatoeks
volgile vürtskonnaks
preilnadele positsiooniks
kõigile ekshibitsiooniks
justkui narkarile mooniks

Asukoht teoses