Linn oli...

Linn oli kõikepakkuv nagu unistus
kiskuv kauge ja lähedane
millest muidu masside koondumine
tema tiibade alla
linn kätkes endas mõistatust
sellest ka ennastunustav huvi
tema olemuse vastu
rapsiva igassekaardevalgumise vastu
lapsele linn meeldis
ta leidis siin kirjavara
laps nautis lugemissaalist väljumist
sukeldumist hoosse ja rütmi
ta kõigutas end kangelaslikult
ses tähelepanematuse labürindis
tülgastus kõigest
põgenes hirmunult üksindusse
et saada mahti kirjutada totakaid ridu
levitada neid nagu loteriipileteid
MIKS

Teosest
lk 90