Lalla Gross

(ladina keel)
Rangelt leebe kena naine,
aval hing ja rõõmus meel.
Huvitav on tema aine –
helisev antiikne keel.
Mitte peale käratada –
tema jaoks sel pole mõtet.
Rohkem huvi äratada –
julgelt proovib seda võtet.
Nõnda üks ja teine rühmas
tõlkevaimustusse jõuab.
Tunnis kiire aeg jääb napiks –
koju värsilisa nõuab.
Asukoht teoses