Klaasist mehed lähevad läbi Punase mere I. Katkend luuletusest

/---/
Paadivedaja kas sa mind üle Emajõe viid?
Siinpool veel ülikool ja Toome varemed
siinpool veel ja säälpool põgenemine
säälpool Tallinna tänava hullumaja
Henningi platsil veel voorimehed
ja kino Metropol
ainult tühjus ja tühjus
midagi ei ole
jääb maapagu jääb
ja maapagu ei ole kunagi olnud
Rõõmsavärvilistes mütsides tudengid
Kuradisillal ja Inglisillal
ja Baeri ausamba ees
on ja jäävad
maapagu ei ole kunagi olnud
maapagu on tühjus
ainult noor Lepik Saekoja tänaval
külma kambri sees
raamatud ees
tolm langeb liblika tiibadelt
tuhandete teede tolm
/---/

Teosest
lk. 435 - 439