Kiivri kihv on kitsas

Kui kiiver Jaani kiriku
toob meeltesse de Chirico,
jasmiinid ninas, suised suus
Supilinnas jaanipäises
jaanikuus.
Ssa pagan.

Kui vaikivad jasmiinid, siis algab kassitapp
ja rootslased tulevad mürinal kõik
Supilinnas jaanikuus
Ssa pagan.

Anda mõnele hiinlasele
pikka pasunasse
Tiibeti asjus,
et poleks piinavalt valus
sihitult elatud aastate pärast
Supilinnas jaanikuus.
Ssa pagan.