Kaks pilti ajaloo pildiraamatust. Katkend luuletusest

Kas nad pillidega, vasksete pillidega
vabadust puhusid?

Paraadikõridele vaid vaimustust.

Trah-trah-trah-trah.

Valvelsammu kolmsada ja enamgi raksatajat
raksatasid Vaimu-Tartu raekojaesisel.

Tikksirgete tikkude kiivripead
leekisid keskpäevapäikeses punaselt.

Trah-trah-trah-trah.

Adjutant aitas kahekordsele doktorile
ühekordse palitu selga.

Trah-trah-trah-trah.

Aia tänava aulas märatses major,
kärkis tolmunud paberites tuhnijatele.

Trah-trah-trah-trah.

Asukoht teoses
lk 234–235