Enam ei ole

Mercale

Enam ei ole tumma karjet su silmis
nagu haavatud metshirvel
kunagi kui ma sind esimest korda säravas
teatrikoridoris kohtasin

Enam ei ole su silmis metshirve pilku
silmad on sul nüüd laisad ja sogased
nagu Emajõgi sügisvihmade ajal
sealt ei loe enam midagi
peale veidra huvi
mõne oma noorema naiskolleegi vastu
oled ju viimased aastad
elanud nagu Sappho
oma lüüral vaid noori neidiseid
ülistades ja Lesbose hapukat veini

Mida on mul sult küsida
mida on sul mulle veel vastata
peale pika ja piinliku vaikuse

Asukoht teoses
lk 43