1941

Kokkukleebitud ruute
matmata surnukehi
Sakslased tapsid juute
eestlased oma mehi

Kui suits silma ei torka
hakkab ving ninna
pinutagune
parkimata mahorka
pistongid õhutud
nätske sepik
igemeile liibus
Mahapõlend ja lõhutud
Raadilt Tammelinna
Tartu lagunes

Vange veeti
viimsel reisil
sabas püssimees
Kaks poeeti
Haavik Lepik
seisid käisid
nõutud näisid
Toome varemete ees

Teosest
lk 329