Salauksed avanevad. Kõigepealt lasi keiser...

Kõigepealt lasi keiser Aleksander ehitada Georg III auks Tartusse hotelli Stadt London ja avada selles ülelinnalise tähtsusega malemängu koha. G. Fr. Parrot sai aga erilise soosingu osaliseks ja oli keisri sagedane külaline. Peale selle, et Tartu ülikooli rajatiste ülalpidamiseks eraldati regulaarselt rahalisi vahendeid, kinnitavad ajalooannaalid järgmist:
/---/
Parrot viibis 3 nädalat keisri kutsel detsembris Peterburis; 12. detsembril peeti koos Aleksandri 25. sünnipäeva, samal päeval allkirjastas keiser Tartu keiserliku ülikooli põhimääruse.

22. detsembril 1802. a. valiti Georg Friedrich Parrot (1762–1852) esimeseks Tartu Ülikooli rektoriks, mis on jäädvustatud Inglisilla suurel medalil.

Teosest
lk 56–57