Elu aseaine. Aegamööda hakkas Kaasik...

Aegamööda hakkas Kaasik selgemat pilti saama sellest, millega siin viibivad inimesed tegemist tegid. Eestoas, niipalju kui läbi ukseava paistis, istuti niisama ja aeti juttu. Selles toas aga, kus istusid nemad Männaga, peamiselt mängiti malet. Umbes kümme lauda oli mängijate all kinni. Huvitav oli mängijaid vaadata, nad istusid kõik väga süvenenuina oma mängusse, neil ei näinud olevat mahti ringi vaadata, nende pilgud olid suunatud pulkadele laual. Enamasti iga laua juures, kus kaks mängisid, istus kobar pealtvaatajaid.
Teosest
lk 97