Igaviku lävel. Ta hakkas minema...

Ta hakkas minema areldi alguses mööda Võru ja siis Kastani tänavat kodu poole, ja kunagi veel polnud talle tundunud ta kodulinn nii võõrana ja vaenulikuna kui täna, kuigi selles rajoonis, kus ta praegu läks, ei olnud näha otseseid sõja jälgi – kõik majad olid säilinud siin ümbruses tervetena ja samasuguses korras nagu alati varemgi.

Aga siis jõudis ta hävitatud rajoonidesse, veel hiljuti vaiksesse ja kaunisse Tiigi tänavasse ja selle ümbrusse, kus tervetest kvartaalidest olid säilinud ainult põlenud ahervaremed, ja nendest möödudes oli tal veel kõhedam tunne.
Asukoht teoses