H. Treffneri kool ja selle osa reaalsuses. Kehalise kasvatuse tunnid...

Kehalise kasvatuse tunnid viisid koolikollektiivi niikaugele, et linnavalitsuselt omandatud loaga korraldati 1905/1906. aasta talvel Kivi ja Puusilla vahelisel Emajõel kogu linna elanike jaoks üldine uisutee, mille korrastamine koolipere hoolel seisis ja mis oli kogu Tartu elanikkonna kasutada. Eriti elava huviga jälgisid seal suured hulgad pealtvaatajaid bulvaril pühapäeviti jõel toimepandavaid uisutamisi, uisutamistantse, isegi iluuisutamist kahe polgu orkestri vahelduval saatel ja elektrivalgustusel, mida neiks puhkudeks rakendasid kooli füüsikahuvilised. Selle talve jooksul said siis tartlased esimest korda tundide vältel näha elektrivalgust.

Asukoht teoses