Pipart keele peale. Väheseid kardiolooge, keda...

Väheseid kardiolooge, keda ma pole veel jõudnud sellel teemal kiusata, on jõulunädalal 79-seks saanud Ülo Lepp. Ta elab Rüütli tänava lõpus kunagises helimeister Aleksander Lätte elupaigas, uuemal ajal on see Liivimaa Lombardi maja. Ei julge külla minna, sest äkki on novembrikuu külm kuidagi kahju teinud rohketele maalidele. Jah, dr. Lepa kodus on aastakümneid kogutud kunsti püsinäitus.

Tollest majast, täpsemalt majadest 21 ja 23, kirjutas „Postimees“ mitu korda ja see lugu jääb kibeda ülestähendusena Tartu 1996. aasta kroonikasse. Ei võta minu pea kinni tehnilisi umbseletusi, miks ei lülitanud omanik kütet sisse õigel ajal. Vaevalt saabki tehniliselt seletada asju, kus põrkuvad kokku eluhoiakud, ühelt poolt võimumeelne edukas noorus ja teiselt poolt vaimumeelne eakus. Nende võitlus tuleb alati ebavõrdne.
Asukoht teoses