Musta lennuki kirik. Asotsiaalid pole lennuvälja...