Armastus raamatukogu vastu. Raamatukogu esinduslikkus saab...

Raamatukogu esinduslikkus saab alguse tema pealugemissaali lagede kõrgusest – seda olen laias maailmas õppinud. See on õige raamatukogu tunnus. Eesti suurimate raamatukogude uued hooned on projekteeritud madalate lagede ajastul ja inimeste poolt, kes ei tea raamatukogust kui töökeskkonnast midagi. Kes arvavad, et raamatukogu on koht, kus hoitakse raamatuid, raamatute ladu. Eriti ilmekas on ses suhtes Rahvusraamatukogu, väliselt pompoosne kindlusehoone, seest popslikult madalate lagedega laoruumide kogum. Paraku ei ole Tartu ülikooli raamatukogu lugemissaalid midagi palju paremat. Sealgi on mõõdetud vaid põrandapinda, mitte kubatuuri. Raamatud hingavad. Ja kui neid on ühes ruumis palju koos, siis vajavad nad palju õhku.