Noor-Eesti algajult. Gustav Suitsu 50-nenda sünnipäeva puhul. Aga nagu siis...

Aga nagu siis, nii on siiamaale jäänud selgitamata, kes peitusid „Kirjanduse sõprade“ kirjastuse maski taga või kas seal üldse peituski kedagi peale albumi toimetaja enese. Küsimust jälgides jõuame Tartus Peterburi tänaval olnud Fr. Libliku pansioni, kus elasid sajandi alul õppurid G. Suits, A. Rei, A. Palm ja kuhu puutus ka noor trükikoja omanik T. Kukk, kelle juures Kiired trükitigi. Nii siis mingi kostikoha elanikkude ideelis-äriline üritis, millega oli vist liitunud õpilasi mujaltki. See moment on iseloomulik tolle aja algatusvaimule ja osutab, et Kiired olid, hoolimata mitmest nimekamast kaastöölisest, ometi kõige rohelisema nooruse ettevõte. Album sellisena peegeldas ikkagi seda noorust ja ta püüet, midagi teha eesti kirjandusliku puustuse harimiseks.
Asukoht teoses