Liivimaa neitsi. Jaroslav Tark valitses...

Jaroslav Tark valitses Tartut ja Tartu ümbruskonda kolmkümmend aastat, jõudis sinna ehitada isegi mõned õigeusukirikud ning üritas laiendada õigeusku edasi, Põhja-Eesti suunas. 1061. aasta kevadel asusid eestlased mässama, abiks oli ilmselt ka saarlasi ja võibolla isegi sakslasi ning Jaroslav Tark kihutati minema. Tema Jurjev põletati maha ja Jaroslav Targa vägesid aeti taga kuni Pihkvani välja.

Asukoht teoses