Ilm ja inimesed. Uue õppeasutuse asukoha...

Uue õppeasutuse asukoha valikul said määravaks asjaolud, et Tartu oli ülikoolilinn ja siin elamine odavam kui Riias või mõnes muus suuremas linnas. 13. augustil 1914 teatatakse Postimehes, et instituuti sisseastujatelt võetakse palvekirju kuni 25. augustini ja palvekirjale peavad olema lisatud sündimise ja ristimise tunnistus, hariduse tunnistus, poliitilise ustavuse tunnistus, tunnistus sõjaväeteenistuse täitmise üle ja kaks päevapilti, ka lühike elukirjeldus.

Teosest