Tartu vaim. Eestlastel on aasiv...

Eestlastel on aasiv ütlemine: „Tallinn on pealinn, Tartu aga peaga linn.” Mõlemas keskajal asutatud linnas on mägi, mille nimi tuleneb selle peaehitisest, toomkirikust. Ent sellal kui Tallinna katedraali on tema varajasest ajaloost saadik varju jätnud kõrvalasuv kindlusloss (hilisem ja praegune Eesti valitsuse asupaik) ja selle majesteetlik torn (poliitilise võimu sümbol), siis Tartu katedraal on oma mäel jäänud ainuvalitsevaks: kuigi XVIII sajandi algusest varemeis, asutati tema säilinud ossa juba ülikooli taasavamisest peale ülikooli raamatukogu. Nõnda siis on katedraali vaimulik (spirituaalne) eksistents jätkunud intellektuaalsena.