Töömehest direktoriks. Kombinaat oli edukalt...

Kombinaat oli edukalt taastanud ja käiku lasknud kaks savitööstust, aga siis lakkasid need varustamast linna kommunaalmajandust – ettevõtted olid varem olnud artellide päraldiseks ja tuli anda käest. Kust võtta ahjupotte ja muid savitooteid, millega teoksilolevas taastamis- ja ehitusplaanis iga päev ja nädal arvestati?! Ehitajad pingutasid. Majad kerkisid. Elanikud vajasid peavarju – fašistidest süüdatud sõjapalangus oli hävinenud üle poole linna elamispinnast – ligi 2000 hoonet ja see kõik oli vaja kiires korras üles ehitada – korterite ekspluatatsiooni andmiseks nõuti aga kombinaadilt toodangut.
/---/
Kogu töötajaskond ühines kohustusega ehitada tööstus valmis vabast ajast. Etteotsa asusid savitööstuse töölised ja mõni kuu hiljem alustaski tootmisjaoskond nr. 15 uuesti tööd. Tartu ülesehitajad said tarvilikku. Kogu Tartu vajadus kaeti ja varsti anti ahjupotte ja keraamikatooteid isegi väljaspool linna.
Teosest
lk 1212–1213