Kivid koldes. Nädal tagasi jalutas...

Nädal tagasi jalutas Kiirats Toomel. Kõnniteedel oli värviline lehekord, see rahustas kuidagi. Rohelise seedri ladvas välgatas orava punane saba. Küllap seal talveks moona koguti. Jõnglased olid jagunenud kaheks vaenulikuks leeriks. Käis äge sõda. Kiriku varemete tagant tuli tuttav kuju.

Teosest
lk 186