Köiest läbi käinud. Suurel Turul, parimate...

Suurel Turul, parimate kaupmeeste majade eenditest pungus igaühest lett, kust kaubasaks pääses otse keldrisse, olles äri ja elu imetabaselt ühendanud. Lette vonkles vankrite ja kärude vahel piki platsi. Kaupa jätkus lõunani, mil turufoogt tõmbas sauaga lõpumärgi. Mitu keelt käratses ühises sõbralikus kauplemis- ehk tüssamistarbes, ennemini too kohalik linnakeel, mõneti mahedam, kui oli olnud saja viiekümne aasta eest, ja segatud maakeelega, mille iga linlaseks hakanud maalane meeleldi linnakeele vastu vahetas, nii andes oma panuse Lübecki ja Kieli kauplejate tarvis natuke võõrikusse kõnesse, kus pea kõik sõimusõnad maakeelest olid hangitud. Vaekojas vaeti ja uuriti mõõtude ning hindade suhet. Juba kuuldus müra, kellegi välkuvaid kandu, hüüdu linnavahtide järele, kes sohitegijad paeltesse köidaksid.

Asukoht teoses