Kohtumine sündmuste horisondil. Tartus oli kõik...

Tartus oli kõik vanaviisi. Meie Supilinna majake seisis oma sajandivanuses eas veidi kössivajunult, kuid endistviisi sõbralikult oma üürilisi oodates. Õhus aimdus juba varakevadet, mis end munakivisillutisel looklevate sulavete ja heledama päevavalgusega meelde tuletas. Pikast kütmata olekust oli tuppa siginenud veidi niiskuse ja keldri lõhna.
Asukoht teoses