Porkuni preili. Ka meie maal...

Ka meie maal oli rahvahariduse eest hoolitsemine varasematel aegadel täielikult kiriku ülesandeks: mõeldagu Tartu katoliikliku kooli asutamisele ja selle tegevusele 16. sajandil, luterliku rahvakooliõpetajate seminari tegevusele Papimõisas Tartu lähedal 17. sajandil. Eestikeelne raamat teenis oma algusaegadel ja veel möödunud sajandil esijoones kiriku tarbeid, teoste autoriteks olid pastorid. Ka esimeste eestikeelsete valmide publitseerijateks olid kirikuõpetajad. Olemuselt profaanne valm osutus väärtuslikuks vahendiks usuelus ja võitluses kristliku moraali eest.
Asukoht teoses