Boheemlane ja lohe. Boheemlane. Tartu boheemlased Vabadussõja...

Tartu boheemlased Vabadussõja päevil ja iseseisvuse saabumisel olid aga teistsugune element. Neil ei tarvitsenud elada kitsastes mööblita toasiiludes ega kannatada nälga, neil jätkus võimalusi endile korraliku riietuse muretsemiseks.

Meie kirjanike sissetulekud loomingutööst olid üsna suured. Peale selle said mõned neist tulusid kõrvaltegevusest riigiteenistuses. Kirjastustegevuses või mujal. „Odamehe” kirjastuselt võisid autorid tarviduse korral honorari saada avansina enne käsikirja loovutamist. /---/

Nii olid Tartu boheemlased enamasti jõukad inimesed, neil jätkus raha kohvikuis ja ajaviitelokaalides istumiseks, nad andsid seda välja pillavalt. Muidugi äratas nende käitumine „kodanlaste”, eriti „seltskonnadaamide” kadedust ja meelepaha. Vastuolude peamiseks põhjuseks oli seega ikkagi „haige aeg”. Sellest kurdeti niihästi boheemlaste endi kui kadetsejate keskel.
Asukoht teoses
lk 73–75